توس تکنیک تنها تولید کننده سیلندر مشکی به روش پانچ در ایران است