کوره ذوب القائی

کوره ذوب القائی

◀️ کوره ذوب القایی
=========================
⏱سرعت بالای ذوب
💡کمترین مصرف برق تکفاز
⚙️ سیستم گردش آب و خنک کننده داخلی
⚙️ ۹ مرحله برنامه مشابه خارجی ایندوترم
---------------------------------------------------

توس تکنیک تنها تولید کننده سیلندر مشکی به روش پانچ در ایران است